جبران کننده توان راکتیو SVC


Power range up to 200 MVAR
Voltage up to 36kV


 

صدمات اقتصادی  ناشی از پایین بودن کیفیت قدرت  لزوم استفاده از جبران سازها را مشخص می نماید.  SVCها که مخفف  STATIC VAR COMPENSATION و به معنی جبران ساز توان راکتیو می باشند به منظور  کنترل وضعیت شبکه های برق AC و افزایش ظرفیت توان انتقال به کار میروند.SVC  در واقع یک دستگاه تطبیق امپدانس خودکار است و قابلیت افزایش ضریب قدرت را تا نزدیکی 1 را دارد. از محاسن SVCها پاسخ آنی آن به تغییرات ولتاژ می باشد 
شركت متدالكترونيك سپاهان به عنوان اولين شركت ايراني توانايي ارائه مشاوره و ساخت سيستم هاي اصلاح قدرتSVC را   دارا مي باشد.