مرکز تحقیقات و توسعه

 


 

مرکز R&D به صورت پیوسته در زمینه طراحی و ساخت UPS و تهیه کردن آن اقدام نموده به صورتی که تاکنون به صورت مستقل قادر به ساخت نمونه UPS تا قدرت 500KVA گردیده است.
نمونه هایی از دستاوردهای این گروه:
- تحقیق و بررسی و نمونه سازی پیرامون ساخت تجهیز اندازه گیر جابجایی
Dissplacement با دقت 5/0میکرون و به تولید درآوردن محصول و فروش به شرکت فولاد مبارکه 
- تحقیق و بررسی و نمونه سازی پیرامون ساخت تجهیز اندازه گیر کلیه پارامترهای الکترونیکی در یک دستگاه با نشاندهنده سیستم میکروپروسسوری و قابل اتصال به سیستمهای باهوش از طریق
RS232 و RS485  و فروش به برق منطقه ای
- امکان اضافه نمودن امکانات نرم افزاری جهت مدیریت و کنترل
UPS های ساخت شرکت از طریق وب و اینترنت از فعالیتهای گروه تحقیقات می باشد.
این گروه از نفرات برتر دانشگاهای معتبر انتخاب گردیده اند همواره در حال به روز کردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری شرکت می باشند. ارتباط قوی این نفرات با دانشگاه از طریق شهرکهای علمی تحقیقاتی میسر گردیده است.

 

.